Contacts

Name Contact
Ing. Miloš Poborský, school director,
ETS development, public communications
+420 281 927 136, +420 724 435 303
reditel@etspraha.cz
Ing. Eva Jaklová, deputy director of finances,
head of the school office
+420 281 921 734, +420 731 425 357
info@etspraha.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
deputy director of pedagogy
+420 281 927 133
jiri.bukovsky@etspraha.cz
Mgr. Bc. Libor Duchek
assistant director for administration
+420 777 059 122
libor.duchek@etspraha.cz
Mgr. Anna Pavlíčková Wilińska
study assistant, GDPR officer
+420 281 927 133, +420 731 425 358
studijni@etspraha.cz , poverenec.gdpr@etspraha.cz
Bc. Lidija Procházková, DiS.
librarian
+420 607 642 729
knihovna@etspraha.cz

Student Government

Students elect representatives of each year and study group from among themselves. The year and group representatives communicate their observations and suggestions on the running of the school through the student representatives on the Principal’s College to the school management.
The Principal’s College feeds back through the student representatives in the College to the students or group on the actions or decisions taken.

Data Box for ETS-VOŠTS

Datová schránka ETS: b2uiju8

ETS presentations in church communities

Current information can be found here: této stránce.

Bank Information

Click on this link: Bankovní účty ETS

Rada ETS-VOŠ

Jmenována zřizovatelem. Určuje celkový směr školy. Tvoří ji pět zástupců z CB a dalších evangelikálních církví (nyní AC, BJB, KS a SŽ).

Školská rada

Kontrolní orgán zřizovatele, schází se dvakrát ročně. Tvoří ji dva zástupci studentů, dva zástupci pedagogů a dva zástupci zřizovatele. Funkční období je tříleté.

Kolegium ředitele

Zodpovídá za rozhodnutí přesahující pravomoce jednotlivců a za celkový chod školy. Členem Kolegia je zástupce studentské samosprávy.