Ing. Tomáš Grulich, M.Th.

Absolvent ETS v roce 1995. Původním vzděláním inženýr. Své teologické vzdělání získal nejprve na ETS, magisterský titul na IBTS. Je ordinovaným kazatelem Církve bratrské a duchovním pracovníkem pro Pražský Tyrannus Hall. Podporuje evangelizaci cestou zakládání nových sborů, je jedním ze zakladatelů Nadačního fondu nových sborů.

Na ETS vyučuje od roku 1997 problematiku pastorace v podmínkách místních sborů církve.

Vyučované předměty