ETS SMART Krátké přednášky vyučujících pro mládež

2020-05-04

Připravili jsme pro vás týdenní on-line sérii krátkých meetů, určenou nejen pro mládež, s nejlepšími vyučujícími ETS, na různá témata z jejich oboru.

KDY: 11.-15. 5. 2021 proběhla na ZOOMu řada půlhodinových kurzů, jejichž záznam můžete najít na našem webu v sekci média nebo na našem Youtube kanálu.

KDO: Jan Hábl, Pavel Raus, Marek Macák, David Novák, Jiří Bukovský, Ester Miffková, Pavel Hošek, David Beňa

Seznam přednášek a anotace:

Jan Hábl - Udělat správnou věc
Jak udělat „správnou věc“, tj. skutečně morálně dobrý čin? Studenti se seznámí se třemi aspekty či komponenty každého morálního činu: esence, intence, situace. Dále se seznámí s morálními důsledky opomíjení nebo naopak preferování kteréhokoli z těchto aspektů pro morální jednání.

Pavel Raus - Křesťanství a konflikt
Konflikt se týká patrně každého z nás. Málokdy je příjemný. Bible ale o konfliktech mluví. Pojďme se na to připravit, abychom konflikty prošli s moudrostí. Podíváme se, jak na konflikty s druhými lidmi, tak na konflikty církvi.

Marek Macák - Křesťan a negativní emoce
Evangelium jako “dobrá zpráva” je veskrze pozitivní, proto nás na cestě s Kristem negativní emoce často zaskočí. Vnímáme je jako chybu v systému, něco, s čím se nepočítá, a co do života “dobrého křesťana” jaksi nepatří. Podíváme se na to, o čem všem můžou negativní emoce v životě věřícího člověka ve skutečnosti vypovídat, i jak s nimi křesťansky naložit.

David Novák - Těžké otázky nevěřících
Křesťanská víra se vždy pohybovala mezi dvěma póly, kdy na jednom byla snaha zúžit víru na osobní pocit, na druhém snaha víru dokázat stejně jako matematickou rovnici. Jak cit tak rozum mají ve víře svoje místo, otázkou ale je, jak je mezi sebou smířit.

Jiří Bukovský - Mýty a fakta NZ: Historicita evangelií
Mýty a fakta NZ - Historicita evangelií. Křesťanství stojí a padá s osobou Ježíše Krista. Základním zdrojem informací o jeho životě, slovech a díle jsou čtyři novozákonní evangelia. Co víme o jejich vzniku a nakolik jsou historicky spolehlivá? Máme i jiné prameny a co nám říkají?

Ester Miffková - Hranice v sociální práci
Co to znamená profesionální přístup? Jak být autentický a upřímný a zároveň dobře rozpoznávat hranice? Uvedeme si příklady situací, které mohou člověka zaskočit a společně budeme hledat jejich řešení.

Pá 15.5. 16:00 h: Pavel Hošek - Duchovní svět a fantazie: C.S Lewis
Jaký je vztah mezi fantazií a tím, čemu říkáme duchovní svět? Má umělecká tvořivost něco společného s Duchem svatým? Co k tomu říká jeden ze zakladatelů moderní fantasy literatury C. S. Lewis? A co dodává jeho přítel J. R. R. Tolkien?

Pá 15.5. 17:00 h: David Beňa - Proč je tolik výkladů Bible?
Také si někdy nevíte rady s tím, co Bible vlastně říká? A proč ji různí lidé občas rozumí různě? Pokusíme se naznačit některé odpovědi. Uvidíme, že Bible nás uvádí na překvapivé cesty víry a myšlení.

Fotogalerie: (kliknutím na foto jej zvětšíte)

Více viz fotogalerie pod článkem