Pro zájemce o studium ETS

Vítáme studenty po maturitě, kteří se studiem na ETS chtějí připravit na svou profesní dráhu sociálního pracovníka, pastoračního pracovníka nebo teologa (kazatele) i zralé zájemce o celoživotní vzdělávání. Studium vám dá ucelené vzdělání, rozhled v oboru a důležité kontakty.

ETS-VOŠ vzdělává ve dvou akreditovaných studijních programech, absolvent získává titul DiS.

Studenti, kteří chtějí pokračovat ve studiu, za rok získají na partnerských VŠ titul Bc.

Studentům, kteří již studovali na školách příbuzných oborů, můžeme jejich předchozí studium započítat.

Kromě studia VOŠ nabízíme řadu kurzů.

Interested in studying with us?

ETS Live is a time to visit us in person! You can explore our location and facilities, look into the course content, discuss your study plans with us, and discover even more!

Dates and program can be found HERE

Please send your application well in advance. Registered applicants will be contacted by our admissions office with information about the next steps.

Follow us on Social Media!

You can always find important dates, programs, and other information well in advance on our Instagram and Facebook pages.