E-learning Moodle

Moodle je online výukové prostředí. V některých předmětech jej na ETS používáme při výuce.

Nabízí řadu možností:

  • prezentace výukových materiálů a videí
  • diskusní fóra pro komunikaci mezi studenty
  • slepé mapy, doplňovačky apod.
  • odevzdávání a vyhodnocování úkolů
  • on-line testy
  • průběžné hodnocení studenta

V okamžiku zápisu do studia je studentovi vytvořen účet, přes který se do Moodle ETS může přihlásit. Po přihlášení najde v menu Moodle předměty, ke kterým má přístup.

Student se může do konkrétního předmětu v Moodle přihlásit až poté, co mu vyučující zřídí přístup do předmětu.

Vyučující kteří Moodle používají o tom studenty ve svých předmětech informují. Poskytnou informace, potřebné pro používání systému.