Závěrečné zkoušky

K závěrečným zkouškám (absolutoriím) se student přihlašuje na základě úspěšně odevzdané (a školou přijaté) absolventské práce. Termín odevzdání absolventské práce je stanoven na 31. března. Absolutoria probíhají koncem června, náhradní termín může být vypsán v září.

Všichni studenti skládají:

  • zkoušku z cizího jazyka (angličtiny, resp. němčiny)
  • souhrnnou zkoušku z odborných předmětů
  • obhajobu absolventské práce.

Odborné předměty teologického zaměření

Angličtina, Němčina, Systematická teologie, Pastorální teologie a služba církve. Okruhy otázek

Odborné předměty pastoračního zaměření

Pastorace a psychologie. Okruhy otázek

Odborné předměty Pastorační a sociální práce

Angličtina, Němčina, Sociální práce: teorie a metody, Sociální politika a Pastorační směry. Okruhy otázek