Kreditní systém

Od šk. roku 2016/17 probíhá studium na ETS v denní i kombinované formě studia v kreditním systému.

Jeden kredit je celkový čas v rozsahu asi 25–30 hodin, který student věnuje studiu předmětu ve škole a při domácí přípravě. Většina předmětů na ETS je jedno nebo dvoukreditových.

Studijní oddělení zveřejňuje každý rok doporučený učební plán pro daný program, zaměření a ročník. Přihlíží k potřebám konkrétních studentů a k organizačním možnostem ETS (možnosti vyučujících, předměty vypsané v daném roce, tvorba rozvrhu apod.).

Předměty vycházejí z akreditovaného učebního plánu, resp. z tabulky Předměty pro vytváření učebních plánů pro daný program/obor a zaměření. Doporučený plán není závazný, podobně jako nejsou závazná doporučení ohledně ročníku či období, v němž by daný předmět měl být absolvován.

Vzhledem k mnoha návaznostem a vzájemnému propojení předmětů je však studentům silně doporučeno konzultovat předem zapisované předměty se studijním oddělením. Zvláště v kombinované formě se nevypisují všechny předměty každý rok. Při nevhodně zvolených předmětech se studentovi může stát, že se mu studium o rok prodlouží, protože chybějící předměty nebudou v posledním roce studia vypsány.

Koncepce studijního programu Teologická a pastorační činnost (TPČ) tedy vypadá takto:

Společný základ – 120 kreditů

 • teologický základ
 • církevní dějiny
 • filozofie, etika, religionistika
 • základ pastorace
 • formace
 • cizí jazyk
 • praxe
 • aboslventská práce

Hlavní specializace (zaměření) (major) – cca 40 kreditů

 • Aplikovaná teologie (TPČ–TA) (doporučená kombinace + Starý zákon nebo Nový zákon)
 • Biblická teologie (TPČ–TB) (doporučená kombinace: + Sborová práce)
 • Pastorace (TPČ–P) (doporučená kombinace: + Sborová práce nebo Diakonika)

Vedlejsí specializace (minor) – cca 20 kreditů

 • Nový zákon – řečtina a exegeze NZ (pro TPČ–TA, TPČ–P)
 • Starý zákon – hebrejština a exegeze SZ (pro TPČ–TA, TPČ–P)
 • Sborová práce – předměty z oblasti systamatické a praktické teologie (pro TPČ–TA, TPČ–P)
 • Patorace – předměty z oblasti pastorace (pro TPČ–TA, TPČ–TB, TPČ–P)
 • Diakonika – předměty z oblasti sociální práce (pro TPČ–TA, TPČ–TB, TPČ–P)
 • Hudba v církvi – předměty vyučované v ročním kurzu Hudba v církvi (pro TPČ–TA, TPČ–TB, TPČ–P)
 • Misie – předměty vyučované v ročním kurzu Zahraniční misie (pro TPČ–TA, TPČ–TB, TPČ–P)

Více informací nabízí naše informační brožura - Průvodce studiem (Vademecum) - kapitola “Bloky doporučeně volitelných předmětů”

Pravidla pro postup do dalšího ročníku studia

Doporučený učební plán rovnoměrně rozkládá kredity do jednotlivých ročníků studia tak, aby na konci studia student získal požadovaných 180 kreditů. Je také stanoven minimální počet kreditů, které student musí získat pro postup do vyššího ročníku.

K získání kreditů je vždy nutno uzavřít celý předmět. To je důležité zejména u předmětů vyučovaných ve dvou obdobích (zimním a letním), protože kredity se připisují až po uzavření obou částí předmětu.

Pokud počet kreditů získaný studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří více než patnáct procent z počtu kreditů doporučeného učebním plánem, rozhodne o započítání kreditů nad rámec této hranice pro účely aktuální průběžné kontroly studia ředitel školy.

Denní forma vzdělávání

Doporučený učební plán pro denní formu vzdělávání předpokládá splnění předmětů v rozsahu 60 kreditů v každém ze tří ročníků včetně předmětů povinných a příslušného počtu předmětů povinně volitelných a volitelných. Studentům je nabídnuto studium dle doporučeného učebního plánu pro danou formu vzdělávání.

Minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku v denní formě:

 • 40 kreditů celkem pro postup do 2. ročníku
 • 80 kreditů celkem pro postup do 3. ročníku
 • 120 kreditů pro opakování 3. ročníku v případě, že student nezíská 180 kreditů během tří let studia
Kombinovaná forma vzdělávání

Doporučený učební plán pro kombinovanou formu vzdělávání předpokládá splnění předmětů v rozsahu 45 kreditů v každém ze čtyř ročníků včetně předmětů povinných a příslušného počtu předmětů povinně volitelných a volitelných.

Minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku v kombinované formě:

 • 20 kreditů celkem pro postup do 2. ročníku
 • 50 kreditů celkem pro postup do 3. ročníku
 • 90 kreditů celkem pro postup do 4. ročníku
 • 120 kreditů pro opakování 4. ročníku v případě, že student nezíská 180 kreditů během čtyř let studia

Aktualizováno 11. 9. 2023