Praxe

Praxe jsou integrální součástí studia ETS. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání a službu. Navazuje na odbornou výuku a reflektuje strukturu učebního plánu s jeho třemi vzájemně provázanými součástmi – teologií, pastorací a sociální prací.

Reflexe zkušeností z praxe je součástí výuky některých předmětů. Např. ve studijním programu pastorační a sociální práce jde především o předmět Sociální práce: teorie a metody 1 až 4. Rozsah a kvalita odborné praxe se řídí Minimálními standardy Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Praxe na ETS jsou vedeny pod jednotlivými katedrami, které garantují kvalitu praxí. Jednotlivé předměty praxe najdete podle oboru pod katedrami praktické teologie, pastorace a psychologiesociální práce.

Vedoucí praxí na ETS je Mgr. Dana Staňková, DiS..