Public courses

ETS offers courses and camps that are open to the public. Study one selected course or an accredited year-long course. Come to a weekend camp as offered. View lectures online in the Media section.

Roční kurzy

Pravidelné roční kurzy:

Roční kurz Hudba v církvi
Roční kurz Zahraniční misie

Roční kurzy začínají zpravidla v září a mají stanoven minimální počet účastníků k otevření kurzu. Výuka probíhá o sobotách, mohou mít víkendová soustředění.
Tyto dva kurzy jsou akreditované, lze získat kredity do studia na ETS.

Nepravidelně pořádané půlroční kurzy:

Novozákonní řečtina – začátečníci
Novozákonní řečtina – mírně pokročilí
Novozákonní řečtina – četba

Krátká soustředění

Probíhají během školního roku podle rozvrhu VOŠ.
Výuka probíhá zpravidla během prodloužených víkendů.
Účastníci mohou získat kredity pro případné studium na ETS.

Přehled soustředění – letní období 2023/24

Na kurz nebo soustředění se můžete přihlásit pomocí tohoto formuláře.

Předměty

Některé předměty ETS – VOŠ otevíráme jako kurzy pro veřejnost.
Předměty začínají zpravidla v září a v únoru podle rozvrhu VOŠ.
Studujete spolu se studenty denního (v týdnu) nebo kombinovaného (v sobotu) studia.
Můžete získat kredity pro případné studium na ETS.

Značka “kombi” = kombinované studium (8 sobot prezenčně ve škole + domácí studium).
Na kurz nebo soustředění se můžete přihlásit pomocí tohoto formuláře.
Pokud potřebujete další informace, napište prosím na studijni@etspraha.cz .

Předměty jako kurzy vyučované v tomto semestru:

Pro mládeže

Pozvěte vyučující ETS na svou mládež!

Témata nejen z oblasti teologie, pastorace, psychologie nebo sociální práce.
Promluva cca 15 až 20 min + 15 minut diskuze. Příklady minulých témat viz FB.
Zpravidla on-line, fyzicky dle možností vyučujících.
Informace a kontakt: libor.duchek@etspraha.cz

Série videí pro vedoucí mládeží

Inspirace ke službě.
Vzniká ve spolupráci Odboru mládeže CB a ETS.

Zpracovaná témata ze sérií LETS Talk:
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.: Duchovní Psychologie
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.: Jak vykládat Bibli
Mgr. Marek Macák: Duchovní formování
Mgr. David Symon, Ph.D.: Misie pro každého
Máte téma? Napište nám a my jej zpracujeme!

Pro sbory

Vše, co církev zajímá! Vybírejte z:

Pro pracovníky v sociálních službách

Akreditované MPSV podle §116 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Probíhají na ETS nebo u objednatele.

Informace a kontakt: libor.duchek@etspraha.cz

Stories from our Alumni

Kurzy na míru

ETS úzce spolupracuje s více než 40 vyučujícími, portfolio VOŠ tvoří cca 120 odborných předmětů. Na základě poptávky připravíme kurz podle Vašich potřeb. Příprava trvá cca 3 měsíce, realizace zavisí na dostupnosti vyučujících.

Formulace zadání: potřeby, očekávání, rozsah, místo

Příprava kurzu: telefonická konzultace, návrh řešení

Realizace kurzu: v prostorech ETS nebo u zadavatele