Public courses

ETS offers courses and camps that are open to the public. Study one selected course or an accredited year-long course. Come to a weekend camp as offered. View lectures online in the Media section.

Roční kurzy

Pro školní rok 2023/24 otvíráme
Roční kurz Hudba v církvi
a Roční kurz Zahraniční misie.

Kurzy začínají zpravidla v září.
Mají stanoven minimální počet účastníků.
Tvoří je skupina tématicky zaměřených předmětů.
Výuka probíhá o sobotách, mohou mít víkendová soustředění.
U akreditovaných kurzů lze získat kredity do studia na ETS.

Soustředění

Probíhají během školního roku podle rozvrhu VOŠ.
Výuka probíhá zpravidla během prodloužených víkendů.
Účastníci mohou získat kredity pro případné studium na ETS.

Přehled soustředění – 2022/2023

Na kurz nebo soustředění se můžete přihlásit pomocí tohoto formuláře.

Předměty

Některé předměty ETS – VOŠ otevíráme jako kurzy pro veřejnost.
Předměty začínají zpravidla v září a v únoru podle rozvrhu VOŠ.
Studujete spolu se studenty denního (v týdnu) nebo kombinovaného (v sobotu) studia.
Můžete získat kredity pro případné studium na ETS.

Značka “kombi” = kombinované studium (8 sobot prezenčně ve škole + domácí studium).
Na kurz nebo soustředění se můžete přihlásit pomocí tohoto formuláře.
Pokud potřebujete další informace, napište prosím na studijni@etspraha.cz .

Předměty jako kurzy vyučované v tomto semestru:

Média

Nová videa prezentujeme na Facebooku, Instagramu a YouTube. Sledujte nás a nic vám neunikne!

Výuková videa On-line:
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.: Duchovní psychologie
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.: Jak vykládat bibli
Mgr. Marek Macák: Duchovní formování
Mgr. David Symon, Ph.D.: Misie pro každého (připravujeme na léto 2023)

e-knihy dostupné zdarma:
David Beňa, lic. theol.: Mezi Abrahamem a Bohem
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.: Podobenství o ztracené ovci
ThDr. Pavel Černý, Th.D.: Osobnostní formace a profesní etika
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.: Manželství v Edenu a poté
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.: Angličtina pro teology
ThDr. Bronislav Kaleta: Němčina pro teology

Záznamy v MP3 ze soustředění kombinovaného studia z let 2003 – 2008:
Dočasně naleznete na stránce Knihovny dole.

MP3 z výuky a konferencí pořádaných ETS:
Ve výstavbě…

Pro mládeže

Pozvěte vyučující ETS na svou mládež!

Témata nejen z oblasti teologie, pastorace, psychologie nebo sociální práce.
Promluva cca 15 až 20 min + 15 minut diskuze. Příklady minulých témat viz FB.
Zpravidla on-line, fyzicky dle možností vyučujících.
Informace a kontakt: libor.duchek@etspraha.cz

Série videí pro vedoucí mládeží

Inspirace ke službě.
Vzniká ve spolupráci Odboru mládeže CB a ETS.

Zpracovaná témata ze sérií LETS Talk:
Dalimil Staněk: Duchovní Psychologie
Jiří Bukovský: Jak vykládat Bibli
Mgr. Marek Macák: Duchovní formování
Mgr. David Symon, Ph.D.: Misie pro každého (připravujeme na léto 2023)
Máte téma? Napište nám a my jej zpracujeme!

Pro sbory

Vše, co církev zajímá! Vybírejte z:

Pro pracovníky v sociálních službách

Akreditované MPSV podle §116 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Probíhají na ETS nebo u objednatele.

Informace a kontakt: libor.duchek@etspraha.cz

Stories from our Alumni

Kurzy na míru

ETS úzce spolupracuje s více než 40 vyučujícími, portfolio VOŠ tvoří cca 120 odborných předmětů. Na základě poptávky připravíme kurz podle Vašich potřeb. Příprava trvá cca 3 měsíce, realizace zavisí na dostupnosti vyučujících.

Formulace zadání: potřeby, očekávání, rozsah, místo

Příprava kurzu: telefonická konzultace, návrh řešení

Realizace kurzu: v prostorech ETS nebo u zadavatele