Jiří Bukovský Rozhovor s pedagogem

2021-06-24

Co tě přivedlo na ETS?
I když to může znít trochu jako fráze, věřím, že mě na ETS přivedl Bůh. Touhu předávat to, co jsem sám během studií získal, jsem v sobě nosil dlouhodobě. Na ETS mě přivedlo „náhodné“ setkání s Peterem Cimalou v univerzitní knihovně v Heidelbergu. Na základě něho mě o pár měsíců později oslovil s nabídkou, zda bych se nechtěl zapojit do výuky novozákonních předmětů na ETS.

Co na semináři učíš?
Mým prvním a dodnes hlavním předmětem na ETS je Úvod do Nového zákona, kde s prváky postupně probíráme jednotlivé knihy NZ. K tomu se časem přidalo Dobové pozadí NZ. Učívám také biblickou interpretaci, jak na ETS, tak v rámci různých kurzů pro církevní veřejnost, které seminář pořádá. Na starosti mám také praxe denních studentů v teologickém zaměření. Tu a tam podle potřeby vypomáhám i v jiných předmětech.

Proč ses rozhodl ve své disertační práci věnovat zrovna 1. listu Korintským?
Miluji církev a vždycky mě bavilo přemýšlet, jaké by to asi bylo, kdyby se mi podařilo navštívit církev v době apoštolů. Jak žili? Jak vypadaly jejich bohoslužby? Jak dělali misii? Co vedlo starověké Řeky a Římany, že něčemu tak zvláštnímu jako křesťanství uvěřili? Jak se měnily jejich pohledy na sebe, svět, společnost? Jak vypadala jejich náboženská zkušenost a jakou roli hrála? 1. Korintským je nejlepším dostupným pramen pro pochopení života a zápasu církve v novozákonní době. Proto jsem vrhl na ni a nelituji.

Které evangelium bys doporučil nevěřícímu člověku číst jako první a proč zrovna to?
Záleží na člověku. Obecně ale asi Marka. Je stručný, dramatický, jde k věci. Staví před oči klíčové otázky: Kým Ježíš je? Proč zemřel? Co já s tím? Fascinuje mě, jak jsou evangelia na jednu stranu jednoduchá a oslovují čtenáře různých dob a kultur včetně těch, kteří s církví nemají nic společného. Na druhou stranu, čím déle je čtu a studuji, tím více si uvědomuji, jak těžké je jim skutečně rozumět bez dobré znalosti Starého zákona a židovství 1. století. Zhruba každé dva roky se divím, jak jsem si mohl dříve myslet, že jim rozumím.

Prošel jsi řadou misijních výjezdů. Na který vzpomínáš nejvíc a proč?
Jako první mi asi vyvstane výjezd za uprchlíky do Řecka před deseti lety. Projížděli jsme postupně přes Chorvatsko, Bosnu, Černou Horu a Albánii do Patry v Řecku. Tady jsme pak trávili čas s uprchlíky převážně z Afghánistánu, kteří tu (často roky) žili na ulici a čekali na možnost dostat se dále do Evropy. Zvali jsme je na pikniky, hráli fotbal, promítali film Ježíš. Vzpomínám, jak jsem poslední večer pro změnu jedl spolu s nimi jejich jídlo připravené na ohníčku z palet na parkovišti, bavil se o životě a o Bohu. Jak jiné byly jejich životy oproti životu stejně starých teenagerů v mém sboru!

Co je podle tebe na ETS jedinečné?
ETS je podle mě skutečný poklad české církve. Je jedinečná propojením praxe, zbožnosti a akademické práce. Učí myslet a vede ke službě. Studenti mají možnost potkat řadu různých učitelů, kteří jsou uznáváni v církvi i ve svém oboru, přinášejí své zkušenosti a mají skutečný zájmem o jejich rozvoj. Je to škola česká a evangelikální. Integruje teologii, pastoraci a sociální práci. Rozšiřuje obzory a otvírá dveře k dalšímu studiu i kvalitnější službě.

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické