Vzdělávací institut ETS Malé ohlédnutí a vstup do nového roku

2016-05-19

Činnost vzdělávacího institutu ETS je prioritou zřizovatele, rady ETS i vedení semináře. V dubnu skončil půlroční kurz pastorace manželských párů pro KS Praha. Loni v listopadu byl spuštěn nový kurz Bible v kostce, v říjnu proběhl první dvoudenní kurz určený kazatelům a starším ve sborech, který začal novou tradici těchto kurzů v Litomyšli. V říjnu 2016 půjde o téma Macro: No such subject.. V září odstartoval nový běh kurzu pro rodiče a pracovníky s dětmi Duchovní vedení dětí 3, dokonce již navazující druhý ročník. V květnu 2015 skončila dvouletá sborová škola ve sboru Elim Písek.

Vedle této na míru šité činnosti rozšiřuje seminář i v tomto školním roce Horizonty:

Přesto se množí odložené projekty: Od roku 2013 není sil na přípravu populárního kurzu Inspiro. Dalším zatím odloženým projektem je přesun výuky vybraných předmětů na Moravu. ETS by také rád pro vzdělávání kazatelů připravil nabídku intenzívního osobního mentorinku zaměřeného na praktické aspekty služby.

ETS v posledním období reaguje na zvýšenou poptávku po vzdělávacích programech. Na jejich uskutečnění právě teď chybí kapacity a rozrůstá se seznam odložených projektů. Tento úkol dnes leží na řediteli ETS. Proto Rada ETS rozhodla, že je třeba zajistit kvalitní přípravu a realizaci vzdělávání: vyčlenit pro tuto práci samostatného pracovníka Vzdělávacího institutu ETS. Právě tohoto pracovníka můžete svým předplatným podpořit.