Konzultace k teolog. vzdělávání Má ve střední Evropě budoucnost?

2016-12-06

První kroky budoucího ředitele Miloše Poborského se spojily s cestou Viktora Bera na mezinárodní konzultaci o teologickém vzdělávání. V neoficiální roli šoféra jel také Jan Valeš :) Konzultaci uspořádalo hnutí Josiah Venture (mezinárodní nadstavba KAM) a přítomni byli zástupci ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Slovinska, Rumunska, Rakouska, Bulharska. Nejčetnější bylo zastoupení České republiky - zástupci ETS, kolínské VOŠMT, TCMI, KAM a mladé generace.

Účastníci se snažili propojit perspektivy vzdělávacích institucí, vedení církví a nastupující generace služebníků v církvi. Nešlo ani tak o přednášky jako o rozhovory, hledání možností spolupráce a inspirace z jiných částí Evropy.

Na tabuli jsou napsána čtyři písmena: S znamaná studium nebo seminář. Ch znamená církev. D představuje denominaci. St znamená student. Účastníci dávali návrhy, co by mohlo pomoci ve vztazích, které jsou mezi těmito čtyřmi stranami – studentem, jeho sborem, seminářem a denominací. To abych uvedl příklad jednoho tématu.

Kdy a kde se ukáže, co dobrého z konzultace vzešlo? V nejbližší době nejspíše na radě ETS nebo v rozhovorech na dalších školách. Do roka či dvou se možná podaří některé náměty dotáhnout a budou z nich mít učitek mnozí. Konkrétně zazněly tyto náměty:

  • Uspořádat na platformě ČEA setkání pracovníků seminářů a škol, vedoucích církví a denominací a zástupců mladých vedoucích. Potřebujeme nově promýšlet vztah škola – církev při vzdělávání budoucích služebníků.
  • Chceme se spojit v modlitbách.
  • Možná by pomohlo mladým lidem nabídnout přehlednou informaci o možnostech teologického vzdělávání v ČR.
  • Chceme podpořit aktivní přístup k mladým lidem, kteří vstupují do služby.

Rada ETS v roce 2017 spustí další kolo strategického plánování služby semináře. Tyto a další otázky leží na stole. Více o dlouhodobém směřování ETS lze najít v bulletinu Dynamis, v čísle Dynamis 2015, číslo 1.

Neformálně bude na tuto konzultaci navazovat setkání s Perry Shawem, autorem knihy Transforming Theological Education (2014), které na 26.-27. ledna 2017 připravila Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně.

Napsal: Jan Valeš

Více viz fotogalerie pod článkem