Spiritualita

Tento roční kurz výhledově plánujeme zavést do výuky na ETS dvojí formou, podobně jako již existující kurz Hudba v církvi (poprvé ve školním roce 2020/21) nebo Zahraniční misie (plánované zahájení ve školním roce 2022/23).

Záměrem je nabídnout tento kurz dvojí formou:

  • samostatný roční kurz v rámci celoživotního vzdělávání

  • volitelné předměty akreditovaného studia ETS – VOŠ v rozsahu cca 20 kreditů

Kurz je nyní ve stádiu přípravy, k jeho zahájení nedojde dříve než ve školním roce 2023/24.