Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P

24 Feb 14:30 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost