Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P

04 Jun 12:30 – 14:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost