Úvod do sociální práce [A] (10)

08 Dec 12:45 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 203 - počítačová