Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (3)

24 Nov 14:30 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost