Úvod do sociální práce

01 Dec 12:45 – 14:15

Zdroje
  • Učebna č. 203 - počítačová