Mgr. Johana Ondráčková

Johana Ondráčková vystudovala hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Její diplomová práce se zabývala současnými trendy ve chvalách v českých církvích.

Z odborného hlediska dlouhodobě sleduje stav českých chval a snaží se podporovat mladé křesťanské skladatele a jejich práci vhodným šířením hudební teorie (spolupráce s iniciativou 3C3B podporující služebníky ve chválách a křesťanském umění). Neméně klíčová je pro ni také textová stránka písní, a to jak původních českých, tak těch překládaných. I tímto směrem se snaží o jazykovou osvětu skladatelů a překladatelů např. spoluprací na projektu 5P - Příručka pro psaní a překládání písní, která je základní a nezbytnou pomůckou pro textaře i překladatele. Nachází jistý konflikt v tom, že Bohu se jistě líbí, když mu lidi zpívají, ale leckdy poklulhávající hudební nebo textová kvalita není dobrou vizitkou toho, co Bohu vlastně nabízejí.

Hraje a zpívá ve chvalách, je členkou KS Praha – region Sever, má dvě malé děti.

Je důležité, aby se chváliči věnovali hudbě nejen prakticky, ale taky se v ní odborně vzdělávali a posouvali dál. Právě propojení hudební teorie a vlastní kreativity může posunout českou chválicí scénu klidně ještě dál, než je ta britská nebo americká, ale to by autoři museli chtít.

Vyučované předměty