Mgr. Barbora Knížková

Vystudovala Kulturní antropologii a Mezinárodní rozvojová studia na FF UP v Olomouci. Realizovala několik sociálně-výzkumných projektů, z nich největší byl tříměsíční terénní výzkum v Kambodži. Nyní pracuje v brněnské neziskové organizaci NESEHNUTÍ a částečně pro Agenturu pro sociální začleňování jako evaluátorka. Je členkou Core teamu církve ICF Brno. Na ETS působí od září 2020.

Vyučované předměty