Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.

Studium církevních dějin na Masarykově univerzitě v Brně završila v roce 2012 ziskem magisterského titulu, aby na něj vzápětí navázala doktorským studiem, které úspěšně ukončila v roce 2020 obhajobou disertační práce Dědictví otců: obraz reformační minulosti a přítomnost v nekatolických časopisech v letech 1918-1928. Na odborném poli se zabývá dějinami protestantských církví v 19. a 20. století. Řadu let působí jako vedoucí mládeže, od roku 2018 též jako členka Odboru mládeže pro region jižní Morava.

Na ETS vyučuje od roku 2016.

    Výběr z publikační činnosti:

  • „Vláda věcí tvých…“: Komenského Kšaft ve světle evangelických časopisů po roce 1918. In Maloň, Lubor. Komenský a první republika. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2018, s. 82-90.
  • Sen o krásné církvi: vize modernizované církve jako hybatelka dějin v prvních letech existence Československé republiky. In Škerlová, Jana – Vitko, Martin. Promýšlet Evropu 20. století. Hybatelé dějin? Brno: Matice moravská, 2017, s. 207-221.
  • „Proč jsi evangelík? – Protože jsem Čech!“: Nacionalismus v ČCE v prvních letech Československé republiky. In Karpíšek, Jaromír – Sturz, Zbyněk – Bláhová, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 221-230.
  • Rostoucí ambice evangelíků v 2. polovině 19. století na příkladu stavby jednoho kostela. In Hubálek, T. (ed.) Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Olomouc: KSV PdF UP, 2013, s. 354-361.
  • Osobnost Ferdinanda Císaře a jeho kázání. Církevní dějiny, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, č. 12, s. 108-120.

V letech 2006-2012 studium Historie a Učitelství dějepisu pro SŠ na Masarykově univerzitě. Od roku 2012 postgraduální studium Historie se zaměřením na dějiny nekatolických církví na přelomu 19. a 20. století.

Na ETS vyučuje od roku 2016.

Vyučované předměty