Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • ETS a Jižní Súdán