Stephen Olsen, Ph.D.

Doktorský titul získal v oboru sociologie. V České republice působí jako misionář v rámci projektu domů Tyrannus Hall (např. Pražský Tyrannus Hall).

Na ETS vyučuje od roku 1997. Významnou roli sehrál v promýšlení a rozvíjení duchovní péče o studenty.

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Spiritualita v materiálním světě