ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Původní vzdělání získal na Evangelické teologické fakultě UK v roce 1974. Jako ordinovaný kazatel a člen vedení Církve bratrské se významně podílel na zakládání teologického semináře po roce 1989. Doktorský titul získal na UK HTF v roce 2004 – Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Je znám pro své ekumenické aktivity. Na odborném poli se věnuje misiologii, pastorální teologii, praktické eklesiologii a liturgice. Byl na několika zahraničních stážích ve Wheaton College, Reformed Theological Seminary v USA a na Haggai Institute v Singapuru. Své bádání zaměřuje dlouhodobě na oblast misie v současných podmínkách v ČR, dále pak na pastoraci a liturgii.

Je předsedou Sdružení evangelikálních teologů; předsedou Institutu Williama Wilberoforce (IWW); předsedou Kostnické jednoty; členem exekutivy Společenství evropských evangelikálních teologů (FEET); členem evropské společnosti Societas Ecumenica.

Celý život se aktivně věnuje ekumenickým vztahům na lokální i mezinárodní úrovni. Působil krátkodobě jako misionář v Ugandě.

Na ETS vyučuje od jeho založení v roce 1991.

Výběr z médií:
Výběr z publikační činnosti:
 • Osobnostní formace a profesní etika. ePrigo Publi 2020. e-kniha dostupná zdarma
 • Teologie a praxe služby pastýře: Úvod do praktické a pastorální teologie. Vzdělávací institut ETS, Praha 2018.
 • Mission in the Czech Republic: A Search for a Relevant Mission Theology on a Post- Secular Environment. In: Mission in Central and Eastern Europe: Realities, Perspectives, Trends. Regnum Edinburgh Centenary Series, Oxford 2016, p. 603-618.
 • Domácí formy liturgie - domácí bohoslužby. Theologia vitae, roč. 7, 2/2017, s. 195-2015.
 • Vývoj etiky misie v dokumentech evangelikálního hnutí. Theologia vitae, roč. 4. 2/2011-14, s. 207-232.
 • Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie. Brno: Pontes Pragenses č. 41, 2006.
 • Autorita Bible. Evangelikální fórum. Sborník Sdružení evangelikálních teologů. Praha 1999.
 • A response to Paul Negrut: Church and Mission: an Eastern Perspektive. Transformation, vol. 16, No. 1 1999.
 • Dynamika života církve: Poznámky k praktické eklesiologii. Studijní texty ETS. Praha: Oliva 1998.

Vyučované předměty

Účast na projektech

 • Církev a komunita
 • Konverze - základní křesťanská zkušenost
 • Liturgika - Bohoslužba sjednocující či rozdělující
 • Spiritualita v materiálním světě
 • Vliv reformace na církev a dnešek