Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.

Za minulého režimu vystudoval ČVUT. Během 90. let budoval vydavatelství Návrat domů v roli ředitele. V roce 2002 dokončil magisterské programy teologie a klinické psychologie na Wheaton College (Chicago, USA). Doktorát obdržel na Olivet University v San Francisku. Absolvoval psychoterapeutický výcvik Integrované terapie. Od roku 1999 působí ve sdružení Parakletos, z.s. Zde se s manželkou se věnují pomoci manželstvím, jednotlivcům a podpoře křesťanských pracovníků. Usilují, aby církev byla připravena na potřeby současné doby v oblasti vztahů také prostřednictvím seminářů a konferencí. Věnuje se oblasti manželského konfliktu, emocí v blízkém vztahu, propojení teologie a psychologie v různých praktických oblastech, otcovství, mužské identitě a vztahové blízkosti. S manželkou Julkou má dvě dospělé dcery.

Na ETS vyučuje od roku 1998. Do roku 2018 působil jako vedoucí katedry pastorace.

Pastorace, kterou učím, poskytuje nástroje pro pomoc potřebným lidem a připravuje studenty pro tuto službu.

Výběr z médií:

Publikační činnost:

 • Jak porozumět emocím, Praha: Návrat domů, 2022, ISBN 978-80-7255-360-0
 • Atheism and Christian Counseling in the Czech Culture. Journal of Psychology and Theology, 33(2) 2014: 179-183
 • Spojenci namísto protivníků, Praha: Návrat domů, 2012, ISBN 978-80-7255-265-8
 • Skutečný křesťanský život se nedá napodobit: Jak vypadá autentický růst a zralost?, Život víry, 31(5), 2020, 12-13
 • Být hlavou? Podřizovat se? A co to znamená? Život víry, 24(2), 2013, 10-13
 • Integrace teologie a psychologie, Sborník teologické konference, Praha: ETS, 2004
 • Prarodiče a jejich role, Život víry, 2012
 • Nebezpečí internetové pornografie: Jak se bránit a jak uniknout závislosti, Život víry, 21(11), 2010, 8-9
 • Přístupy pastoračního poradenství, Sborník teologické konference, Praha: ETS, 2004
 • Rozvedení, jejich děti a společenství, Život víry, 2, (2010), 11-14
 • Církev přitažlivá i pro muže, Život víry, 20(10), 2009, 8-10
 • Pět největších problémů: S čím zápasí česká křesťanská manželství, Život víry, 19(2), 2008, 9-11
 • Vzorná manželka, Život víry, 19(7-8), 2008, 32
 • Role muže v rodině, Sborník teologické konference, Praha: ETS, 2007
 • Pod povrch spořádaných manželství, Život víry, 16(10), 2005, 4-6
 • Přístupy pastoračního poradenství. Sborník evangelikálních teologů. Praha: 2004.
 • Role otce v rodině. Sborník přednášek konference zdravé rodičovství - Otcovství. Brno: CENAP 2004.
 • Copying with stress in the newsroom. Praha: Inside RFE/RL, 2004.
 • Role otce. Bratislava: SEN, 1999. *

Vyučované předměty

Člen katedry

Účast na projektech

 • Odpuštění a smíření v teologii a pastoraci
 • Spiritualita v materiálním světě
 • Strategické plánování rozvoje ETS