ThDr. et Mgr. Šimon Konečný, Th.D.

Hudební zkušenosti:

 • absolutorium na Lidové konzervatoři v Ostravě, obor klavír
 • kapela Unce
 • Vysokoškolský pěvecký sbor v Ostravě
 • kapela Jazz Per Pedes - Ostrava
 • kapela Otcovy děti (CD Mezi nebem a zemí)
 • kapela Veselá zubatá (CD 328 z tlustýho)
 • výuka klavíru
 • výuka hudební výchovy na Sion High School v Hradci Králové

Teologie:

 • práce kazatele v CČSH

Zahraniční stáže:

 • Reformed Theological Seminary, Jackson Mississippi
 • Westminster Theological Seminary, Escondido, California

Účast na konferencích, odborných školeních apod.:

 • Starý zákon (Richard Pratt)
 • Kingdom and Covenants (Richard Pratt)
 • Darwin and Design

Moje první kapela vůbec byla v mých 17 letech bluegrassová skupina Unce. To mi přiblížilo svět country music. Tehdy, za socialismu, bylo celé to trampské hnutí zároveň druhem úniku – aspoň do přírody, když už to nebylo možné na Západ. A country & western music – to byl most na ten vysněný a vytoužený Západ.

Nebyl jsem spokojen s přeloženými verzemi a začal jsem se pídit po originálech. Zároveň s tím byla moje nesměle líhnoucí se víra fascinována postupným objevováním spojitosti country music s křesťanstvím. O tom se nesmělo vůbec mluvit a většina trampů a návštěvníků Port a podobných festivalů o tom neměla ani tušení. Johnny Cash měl koncert v Praze, ale nikdo nesměl zmínit, že je to křesťan, který se spolu s Billym Grahamem podílel na jeho stadionových evangelizacích.

Věděl jsem, že country vzniklo jako bělošský Gospel; ale připadal jsem si v tom poznání osaměle, protože spoluhráči nebyli křesťané a křesťané kolem mě byli ignoranti, pro které každá necírkevní hudba od jazzu po disco byla odsouzeníhodný „rokenrol“.

Snaha rozumět kořenům a okolnostem vzniku se přenesla i do studia teologie. Promítá se nejen do historicko-literární analýzy biblických textů, ale také do srovnání filozofických premis různých teologických škol.

A promítne se i do předmětu Teologie chvály 1.

V předmětu Hudební formy 1 se to projeví spíše jako „staromódnost“ – lpění na písňových formách z minulého století, kdy se ještě daly poslouchat.

Přestože jsem hrál i v jazzových uskupeních, žánr, který je mi nejbližší, je rock (v nejširší definici) pro svou schopnost nést sdělení, zvěst. Rock má obsah.

Ukázka z výuky: Emoce v žalmech

Vyučované předměty