Praktická harmonie 1

Předmět je zaměřen na základy hudební teorie. Seznamuje studenty s tvorbou durových a mollových stupnic, předznamenáním, durovými a mollovými kvintakordy a jejich obraty a základními harmonickými funkcemi včetně dominantního septakordu. Ve druhé části se pak seznamuje studenty s vedlejšími harmonickými funkcemi, transpozicemi a modulacemi. Předmět se spojuje uvedení do teorie s praktickými cvičeními a osvojováním teorie pro praxi. Reflektuje vstupní úroveň studentů.

Cíle:

Absolvent je schopen z notového zápisu poznat tóninu a rytmické metrum skladby číst základní a vedlejší intervaly a akordy, a modulovat ji do jiné tóniny včetně základního harmonického doprovodu. Je schopen podle notového zápisu zahrát nebo zazpívat a doprovodit nebo navrhnout doprovod ke známé i neznámé písni. Rozumí principům melodické a harmonické stavby populární písně.

Rámcový rozpis učiva:

  • úvod do hudební teorie
  • tvorba durových a mollových stupnic
  • předznamenání, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty
  • základní harmonické funkce, dominantní septakord
  • Kofroň, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Bärenreiter, 2015.
  • Režný, Pavel. Elementární hudební teorie I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc, 2018.
  • Režný, Pavel. Elementární hudební teorie II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc, 2018.
  • Zenkl, Luděk. ABC hudební nauky. Praha: Bärenreiter, 2022.