Tvorba písně a písňového textu

Předmět vychází ze specifik tvorby populární melodie a její harmonizace. Důraz je kladen na zvládnutí melodické i harmonické výstavby včetně její vnitřní logiky a kvalitnímu propojení melodie a textu. Studenti jsou seznámeni s požadavky na českého textaře přihlížeje k typickým jazykovým jevům, které je třeba brát v potaz. V průběhu výuky student prochází jednotlivé kroky (kapitoly) spojené se vznikem písně včetně melodie a textu. Předmět spojuje výklad s praktickými cvičeními.

Cíle:

Studenti si osvojí techniky kompozice melodie populární písně a specifika tvorby písňového textu v českém jazyce.

Rámcový rozpis učiva:

  • žánr písňové tvorby a specifika písňových textů
  • specifika křesťanských písní
  • techniky kompozice melodie populární písně
  • jazykové poetické prostředky
  • výhody a omezení českého jazyka ve spojitosti s písňovou tvorbou
  • Celým srdcem – kompletní zpěvník. Praha: Rosa, 2011.
  • Coufal, Tomáš; Dittrich, Šimon; Ondráčková, Johana. 5P: Příručka pro psaní a překládání písní. Praha: Sbor Křesťanské společenství Praha, 2020.
  • Fukač, Jiří; Vysloužil, Jiří. Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997.