Náboženství v kulturně antropologické perspektivě

Tento předmět se věnuje náboženství v perspektivě kulturní antropologie. Ukazuje na jeho provázanost se strukturami moci, společenských vazeb, identity, utváření společnosti a pohledu na svět v širším kontextu. Představuje základní přístupy k náboženství v rámci disciplíny. Věnuje se se rituálu a ritualizaci v jeho funkcích sociálních a kulturních. Dále se tato perspektiva a teoretické přístupy demonstrují na konkrétních příkladech světových náboženství, respektive jejich vybraných rysů či rituálů.

Cíle:

Předmět pomáhá studentům pochopit náboženství v jeho souvislostech kulturních a společenských. Učí nahlédnout vlastní víru a její praxi z kulturně antropologické perspektivy a seznamuje s odlišnými náboženskými tradicemi s ohledem na jejich sociální a kulturní význam. Připravuje tak studenty na setkání s příslušníky jiných náboženství a kulturních tradic tak, aby byli schopni lépe porozumět, zorientovat se a docenit význam daných tradic a víry v jejich kulturním kontextu.

Rámcový rozpis učiva:

 • Náboženství - definice, podstata, funkce náboženství z pohledu kulturní antropologie (Fraser, Durkheim, Weber, Malinowski, Geertz, Turner)
 • Rituál – základní koncepty teorie rituálu a jejich využití (van Gennep, Geertz, Bell, Rappaport)
 • Animismus a domorodá náboženství
 • Islám
 • Hinduismus, budhismus, konfuciánství
 • Religiozita současného Západu
 • Bowie, Fiona. Antropologie náboženství: Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál. 2008
 • Geertz, Clifford. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
 • Gennep, Arnold van. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996.
 • Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad. 2015
 • Rappaport, Roy A. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1999.