Úvod do misijní práce

Předmět seznamuje s teologií misie a úlohou misionáře v rámci mezikulturní misie. Věnuje se tématu kulturního šoku (respektive akulturačního stresu) a nakládáním s ním. V této souvislosti se předmět zaobírá základy interkulturální psychologie a záležitostmi ohledně kontextualizace misionáře v jiné kultuře.

Cíle:

 • Student je schopen formulovat důvody pro zahraniční misii a vysvětlit, co misie v jiné kultuře obnáší.
 • Student je pomocí uchopení teoretických znalostí vybaven k porozumění dalším více konkrétním konceptům v rámci misijní praxe.

Rámcový rozpis učiva:

 • misie a úloha misijního pracovníka
 • akulturační stres a jeho fáze
 • základní oblasti rozdílnosti kultur
 • vybraná témata interkulturní psychologie
 • principy komunikace v interkulturním kontextu
 • Bosch, David J. Dynamika kresťanskej misie. Dějiny a budúcnosť misijných modelov – 2.-3. diel: Misijné modely v dějinách. V ústrety relevantnej misiológii. 1. vyd. vyd. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2010.
 • Pirolo, Neil. Pošli a pomáhej. Jak se postarat o misionáře. Praha: KMS, 1998.
 • Průcha, J. Interkulturní psychologie: Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál. 2010
 • Symon, David a Eliška Annadurai. Z Česka až na konec světa. Praktický průvodce pro misionáře a ty, kdo je podporují. Praha: KMS, 2022.
 • Tennent, Timothy. Invitation to World Missions: The Trinitarian Theology for the Twenty-first Century. Grand Rapids, MI: Kregel Publications. 2010
 • Sam, David L. a Berry, eds. The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.