Misijní témata 1

V předmětu misijní témata se hlouběji a prakticky probírají vybrané typy misijní práce, problémy spojené s pobytem na misijním poli a konkrétními případové studie z misie. Předmět má formu semináře s prostorem pro diskuzi vybraných problémů a zahrnuje také setkání s konkrétními misionáři, diskuze s nimi a společnou reflexi jejich zkušeností.

Cíle:

Student získává pochopení, co obnáší příprava a práce misionáře. Na základě získaných znalostí a dovedností je prakticky schopen na misii vyjít nebo pomoci jiným udělat první kroky. Student má rozhled o tom, jaké existují možností misijního zapojením. Seznámil se s vybranými druhy misijní práce. Student umí samostatně myslet, zapojovat se do diskuze o misiologii a misijní praxi. Díky seminární formě získá potřebné kontakty, může se ptát, diskutovat a ujasňovat si pohledy, získává přehled o možnostech mezikulturní misie v ČR a z ČR, seznamuje se s konkrétními zkušenosti od odborníků z praxe.

Rámcový rozpis učiva:

 • záležitosti před, během a po misijním pobytu
 • rozpoznání povolání do mezinárodní misie a praktická příprava na ní
 • bezpečnost misionářů v rizikových regionech
 • překladatelská práce, Tentmakingu a BaM (Business as Mission)
 • práce mezi uprchlíky a cizinci
 • práce s různými náboženskými skupinami (hinduisté, buddhisté, křesťanské, nenáboženské, apod.) – kazuistiky
 • kazuistiky ke specifikům misie z Česka
 • kazuistiky kultur Afriky, Blízkého východu, Asie, Latinské Ameriky
 • Bosch, David J. Dynamika kresťanskej misie. Dějiny a budúcnosť misijných modelov – 2.-3. diel: Misijné modely v dějinách. V ústrety relevantnej misiológii. 1. vyd. vyd. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2010.
 • Pirolo, Neil. Pošli a pomáhej. Jak se postarat o misionáře. Praha: KMS, 1998.
 • Symon, David a Eliška Annadurai. Z Česka až na konec světa. Praktický průvodce pro misionáře a ty, kdo je podporují. Praha: KMS, 2022.