INSPIRO

Kurz na podporu starších, vedoucích skupinek, misijních a dalších pracovníků na sborech, který sleduje tyto priority: 1. Prostor pro modlitbu, uctívání Boha a společné rozhovory. 2. Sdílení zkušeností, výměna kontaktů a materiálů. 3. Překročit meze jednorázových akcí a vzdělávat se trochu soustavně, kvalitní semináře na aktuální témata. Obsahově se kurz soustředí na dva tématické okruhy: evangelizace a misie (ven); duchovní vedení, povzbuzování a budování sboru (dovnitř).

Kurz sestává ze tří částí: 1. Společný čas a vyhodnocení sloužící motivaci účastníků. 2. Možnost osobních rozhovorů a konzultací účastníků kurzu s těmi, kdo vyučují. 3. Tématické semináře. Účastník kurzu zakusí na vlastní kůži, že ve své situaci není sám, získá osobní kontakt s lidmi v obdobné službě, v seminářích má příležitost načerpat novou inspiraci, vědomosti i dovednosti.