Základy psychoterapie 2

Základy psychoterapie jako léčebné metody poruch duševního zdraví v kontextu základních psychoterapeutických směrů. Pochopení principů a metod psychoterapie, formy a prostředky psychoterapie. Psychoterapeutický proces a psychoterapeutický vztah. Otázky etiky v psychoterapii. Rozšíření pohledu na pomoc člověku v kontextu vztahu pastorace a psychoterapie. Přehled hlavních současných psychoterapeutických směrů.

Vymětal J.: Úvod do psychoterapie. Praha, Grada, 2003 Kratochvíl S.: Základy psychoterapie. Praha, Portál, 2000. Knobloch F.: Integrovaná psychoterapie v akci, Praha, Grada, 1999 Langmaier, J., Balcar, K.: Dětská psychoterapie. Praha, Avicenum, 1989. Frankl V.: Lékařská péče o duši. Praha, Cesta, 1994.