Komunikace v rodině

Kurz určený pro vzdělávání pěstounských rodin v souladu se zákonným požadavkem platným od roku 2013.

Praktický kurz, ve kterém bude představeno několik komunikačních konceptů, včetně jejich praktické aplikace v rodinách s dětmi. Pěstouni budou povzbuzeni k aplikování konceptů ve svých rodinách a k jejich následnému reflektování na dalších setkáních.

Kurz je možné objednat i pro jednu rodinu. V tom případě je kombinací vzdělávání, poradenství a terapie dle zakázky a domluvy s vyučující.

Rozsah: 3 setkání po 4 vyučovacích hodinách přímé práce.