Pastýřská péče

Kurz se zaměřuje na specificky křesťanský přístup k práci s lidmi. Vychází přitom z biblických obrazů i příkladů služby lidem. Z praxe křesťanů různých tradic i historických období získává odstrašující příklady i příklady hodné následování. Vždy však je součástí této perspektivy naše aktuální situace v České republice ve společenstvích evangelikálního typu v kontextu současné kultury. Práce s lidmi není chápána úzce jako práce kazatele, faráře či pastorace v roli jediného placeného pracovníka sboru. Služba lidem se týká všech křesťanů a mohou ji uplatit jak ve vztazích ve sboru, tak mezi přáteli i ve svém zaměstnání. Leckteré biblické podněty zužitkují také lidé nevěřící, kteří však sdílí některá křesťanská východiska.