LetsGO – od září 2024 roční škola služby mladé generaci

19. 04. 2024

Budoucnost tvoříme TEĎ!

Proč LetsGO? A pro koho?

Podle průzkumu vydrží průměrný vedoucí mládeže ve službě asi čtyři roky. Můžeme začít hledat náhradu, až když skončí. A nebo můžeme mít včas připraveného nástupce. Co je lepší?

LetsGO je příležitost pro všechny mladé křesťany 18+, kteří mají rádi svou mládež a chtějí ji aktivně rozvíjet. Je určena jak pro ty, kdo už v týmu vedení mládeže jsou, tak i pro ty, kdo se na to chtějí připravit.

Na LetsGO je možné se přihlásit na základě doporučení vedoucího mládeže nebo pastora. Kontkt prosím uveďte v přihlášce.

Pro školní rok 2024/25 připravujeme pilotní běh. Buď toho součástí spolu s námi!

Co tě čeká?

 • blízké vztahy, kvalitní vyučování a nadšení podobně zaměřených lidí
 • sedm setkání za rok - 2x víkend, 2x sobota spolu, 3x sobota dopoledne online
 • biblický základ, jak si připravit program na mládež
 • pastorační základ, jak vést rozhovor, témata, které mladí lidé řeší
 • základy vedení lidí, tvorba týmu a výběr spolupracovníků

S kým se potkáš?

Tým tvoří zkušení vyučující, vedoucí a poradci:

David Beňa, lic. theol. (DB)
Mgr. Kateřina Caklová, DiS.,SEP (KC)
Bc. David Novák, M.Th. (DN)
Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D. (PP)
Mgr. Štěpánka Paluchníková (ŠP)
Ing. Miloš Poborský (MP)
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS. (DS)
Ing. Ondřej Svatoš (OS)

Informace o programu

Biblistika

 • Bible jako knihovna aneb Boží hlas k nám
 • Osobní zkušenost života s Biblí: mluví a fascinuje… a jindy mlčí nebo je proti
 • Žánry a kontexty ve Starém zákoně
 • Žánry a kontexty v Novém zákoně
 • Biblická interpretace: základní kroky
 • Workshop: výklad starozákonního oddílu
 • Workshop: výklad novozákonního oddílu
 • Workshop: hlavní myšlenky textu z pohledu dneška: proč je lze použít pro program v mládeži?

Pastorace

 • Emoce a jak je mít pod kontrolou
 • Jak funguje mozek a tělo ve stresu
 • Jak jsi na tom? Uvědomujeme si co nás posiluje a co vyčerpává
 • Supervizní rozhovor: otevřít situace se kterými si nevíš rady
 • Tvůj vztah s Bohem je zdrojem a podporou toho, co děláš
 • Co zažiješ, budeš moct předávát dál

Leadership

 • Vedení - při práci s mládeží se mu nevyhneme…
 • Dá se vedení naučit, nebo se vedoucím člověk narodí?
 • Zákonitosti ve vedení
 • Co se píše v sekulární literatuře, lze vidět ve způsobu vedení Ježíše
 • Co se od Ježíše můžeme naučit do naší reality?
 • Kdo jsem já, abych vedl?

Termíny a místa:

Téma Datum Forma Místo
Biblický víkend 13. - 15. září 2024 fyzicky ETS, Praha - Černý most
Konzultace 10. října 2024 online  
Sobota - leadership 30. listopadu 2024 fyzicky ETS, Praha - Černý most
Konzultace 18. ledna 2025 online  
Pastorační víkend 28. - 30. března 2025 fyzicky ETS, Praha - Černý most
Konzultace 5. dubna 2025 online  
Sobota - leadership 31. května 2025 fyzicky ETS, Praha - Černý most

Podrobný program LetsGO včetně časů najdete v přehledné tabulce, kterou si můžete i stáhnout. (detaily se ještě tvoří)

Přihlášky

Přihlašujte se prosím vyplněním Přihlašovacího formuláře na LetsGO.

Přihlašování je již spuštěno!

Účastnický poplatek:

 • 4.900 Kč

Cena zahrnuje ubytování, jídlo během setkání a veškeré studijní materiály.

Přihláška se stává pro ETS závaznou až dnem připsání platby na náš účet, nikoliv datem odeslání formuláře. Pořadí přihlášených je dáno daty došlých plateb. Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity objektu, proto platbu neodkládejte.

Platební údaje

Účastnický poplatek prosím uhraďte na účet ETS: 2800129338 / 2010
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru RRRRMMDD

Storno podmínky

Do 31. srpna je možné se odhlásit. Účastnický poplatek bude vrácen v plné výši. Od 1. září již není možné se odhlásit. Náhradníka je možné přijmout pouze po předchozí konzultaci s pořadateli. Odhlašovaný změnu oznámí emailem, náhradník vyplní přihlašovací formulář a do poznámky uvede, za koho se přihlašuje.

Kdo LetsGO pořádá, kontakt:

LetsGO pořádá Evangelikální teologický seminář ve spolupráci s Odborem mládeže CB.
Hlavní organizátor je Miloš Poborský.

V případě jakýchkoliv dotazů, příp. změn v přihláškách kontaktujte pořadatele:
Miloš Poborský (přihlášky, ETS): milos.poborsky@etspraha.cz , tel: 724 435 303
Ondřej Svatoš (OM CB): o.svatos@gmail.com , tel: 731 611 973