PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.

Dalimil Staněk je ordinovaným kazatelem Církve bratrské, psychologem a učitelem. Je absolventem programu teologie na ETS (2009) a jednooborové psychologie na katedře Psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého (2013). V letech 2012–2019 učil pastoraci na VOŠ Dorkas v Olomouci, a od roku 2013 učí i na ETS. Na prvním kazatelském místě působil v Olomouci a od roku 2020 je kazatelem a správcem sboru CB ve Zlíně. Služby psychologického poradenství poskytoval v poradně ENGANIM pod Diakonií Církve bratrské. Řadu let působil jako člen Dorostového odboru a Dorostové unie a věnuje se práci s dorostem a mládeží.

Na odborném poli psychologie se věnoval tématům vývojové psychologie, duchovního vývoje, duchovní krize a mezilidského odpuštění. Přednáší na pestrou škálu témat týkajících se lidského vývoje, pastoračních oblastí, mezilidských vztahů a duchovních témat.

Publikace

  • Staněk, D. (2017). Práce s odpuštěním v rámci psychoterapeutického procesu. PsychoSom, 15(4), 282-292.
  • Staněk, D. (2019). Vývojové aspekty odpuštění. Psychologie a její kontexty, 10(1), 17-37.

Média

Vyučované předměty