Sociální práce

Pro lepší orientaci studentů jsme volitelné předměty rozdělili do tří skupin podle zaměření studia.

Rozšiřující volitelné předměty, které doporučujeme studentům Pastorační a sociální práce najdete ve sloupci vpravo. Předměty jsou míněny jako jen jako doporučení, studenti si mohou volitelně zapsat jakýkoli předmět vyučovaný na ETS bez ohledu na obor či zaměření.