Knihovna ETS

 • Sigla knihovny : ABG450
 • je veřejná knihovna
 • Číslo registraci u Ministerstva Kultury : 6609/2018
 • Zřizovatel : Církev bratrská
 • IČO : 41690184

Poštovní adresa: Knihovna ETS, Stoliňská 2417/41A, 193 00 Praha 9

On-line katalog knihovny ETS

Pracovní doba knihovny

Září 2018 - červen 2019:

 • Středa  10 - 17 h
 • Pátek   10 - 17 h
 • DS sobota (zimní semestr) : 9 - 17 h. ;
 • DS sobota (letní semestr) : 9 - 17 h. ;
 • Knihovna bude ZAVŘENÁ v období 17.6. - 4.7.19 z důvodu pracovní neschopnosti a 22.7. - 2.8.19 z důvodu dovolené.

Knihovnice: Bc. Lidija Procházková, DiS.

 • tel: 281 927 137
 • Mobile: 607 642 729
 • Email:

Charakter Knihovny

Knihovna Evangelikálního teologického semináře je zaměřena na biblistiku, pastoraci, misiologii a etiku. Dále obsahuje církevní dějiny, filosofii, psychologii, sociologii a sociální práci. Její služby proto nejvíce využívají pracovníci církve a studenti semináře. Knihovna je však otevřena i pro širokou veřejnost.

Knihovna je vybavená 2 počítači k dispozici čtenářům (katalog, přístup k internetu). V knihovně je také skener a přístroj na vázaní kroužkových vazeb.

Počet svazků v knihovně přesahuje v současné době 16 700. Velká část fondu je díky velkorysým darům ze zahraničí v angličtině (35%) a němčině (35%). Zbývající podíl (30%) je v českém jazyce. Knihovna je stále doplňovaná novými knihami

Od září 2014 knihovna využívá katalogizační systém Evergreen. Přihlášení katalogu Evergreen vede přez odkaz na Knihovnu a on-line katalog na webu ETS : http // etspraha.cz/cs/library . Odborné časopisy ve většině získala knihovna ETS darem od knihovny IBTS v únoru roku 2013. Knihovna ETS je od 11. března 1999 evidována při Národní knihovně ČR (sigla knihovny je ABG450).

Systém DDC

Knihovna využívá systém věcného řazení fondu DDC (Dewey Decimal Classification). Předností systému je precizní řazení knih podle témat. Nevýhodou může být složitost z pohledu čtenáře - úzká spolupráce čtenáře s knihovníkem je zpočátku nezbytná. Knihovník je připraven být k dispozici pro čtenáře při vyhledávání knih.

Velkou pomocí je elektronický katalog, který umožňuje také listování policí podle tématického třídění (tzv. prohlížení regálu).

Společně k pramenům

Pozvání k cestě ad fontes formou samostudia ve společenství s dalšími

Knihovna ETS nabízí cestu Společně k pramenům: Některý z učitelů ETS zajišťuje týden, kdy je knihovna otevřena každý den od 8 do 18 hodin (příp. podle domluvy déle). Zájemci si vyberou vhodný den či více dní, které stráví v knihovně s ostatními. Společenství na cestě k pramenům má tedy předně podobu rozhovoru s autory živými či již zemřelými ve formě knih a dalších zdrojů, ale také ve formě přestávky na čaj či kávu s ostatními účastníky, učiteli či případně studenty ETS.

 • každý den, nebo jen několík dni v týdnu od 8 do 18 hodin
 • učitel zajišťuje přípravu kávy, čaje, a nabízí 1h konzultací denně
 • přestávky na čaj a kávu: 10.00-10.30 a 16.00-16.30
 • katalog knihovny je na lib.etspraha.cz
 • v případě zájmu o výpůjčku knih je třeba zaplatit čtenářský průkaz, jinak je vše zdarma
 • ubytování za 200 Kč / noc, kapacita omezena

Termín pro školní rok 2018/2019 zatím není stanoven. V případě zájmu se obracejte na učitele ETS: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. nebo na ředitele Ing. Miloš Poborský

Dynamis - Informační bulletin ETS, ke stažení zde

[Dynamis 2019, číslo 1] - Úvodník Petra Rause. Nová kniha - Budete mými učedníky Daniela Fajfra. Rozhovor s J. Adamcem

[Dynamis 2018, číslo 2] - Úvodník Davida Nováka. Nová kniha Teologie a praxe služby pastýře. Rozhovor s vikářem L. Neumanem

[Dynamis 2018, číslo 1] - Představení studentů a absolventa. Představení kateder.

[Dynamis 2017, číslo 3] - Rozhovor s Janem Valešem - ocházejícím ředitelem

[Dynamis 2017, číslo 2] - „Trochuliberálka“ mezi fundamentalisty

[Dynamis 2017, číslo 1] - Rozhovor s novým ředitelem ETS

[Dynamis 2016, číslo 1] - Seminář má své místo v těle Kristově

[Dynamis 2015, číslo 1] - Jde ETS správným směrem? Ohlédnutí za strategickým plánem z roku 2011

[Dynamis 2013, číslo 3] - ETS očima absolventů a jejich zaměstnavatelů

[Dynamis 2013, číslo 2] - Mimo jiné rozhovor s absolventem Jakubem Limrem

[Dynamis 2013, číslo 1] - Připravované; projekty

[Dynamis 2012, číslo 3 - září] - Do nového školního roku

[Dynamis 2012, číslo 2] - Rok 2011, přípravy nadace, letní škola ETS 2012

[Dynamis 2012, číslo 1] - Praktická příprava ke službě v církvi a ve společnosti

- Církev, jak ji vidí ETS. Seznam studentů školy od založení (Dočasně nedostupné)

[Dynamis 2011, číslo 1] - Jaký byl? Jaký by mohl být? Vize ETS do roku 2017

[Dynamis 2010, číslo 2] - ETS začíná slavit 20 let od založení školy, seznam pracovníků školy od založení

[Dynamis 2010, číslo 1]

[Dynamis 2009, číslo 3] - studenti a absolventi

[Dynamis 2009, číslo 2] - seminář expanduje

[Dynamis 2009, číslo 1] - představení oboru sociální práce

[Dynamis 2008, speciální číslo o projektu Rovnost šancí] - číslo věnované projektu Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti

[Dynamis 2008, číslo 1] - představení učitelů ETS

[Dynamis 2007, číslo 2]

[Dynamis 2005, číslo 2]

[Dynamis 2005, číslo 1]

[Dynamis 2004, číslo 3]

[Dynamis 2004, číslo 2]

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184