Historie ETS

ETS v datech

 • 1990 – založen Teologický seminář Církve Bratrské (TSCB)
 • 1993 – změna názvu na Evangelikální teologický seminář (ETS)
 • 1995 – rozdělení programu na teologické a pastorační zaměření
 • 1999 – dostavěna současná budova semináře v areálu Církve Bratrské - Chvaly na Praze 9
 • 2000 – počátky pastoračního zaměření, jak jej známe dnes
 • 2004 – ETS je registrován jako Vyšší odborná škola teologická a sociální
 • 2020 – zajištěno navazující Bc. studium pro všechny studijní programy ETS
 • 2022 – akreditace předmětů ročních kurzů Hudba v církvi a Zahraniční misie
 • 2023 – nová akreditace přináší řadu změn a mj. tři zaměření v TPČ – Aplikovaná teologie, Biblická teologie, Pastorace

Jak to vše začalo?

Předchůdcem ETS byl Biblický ústav v Kutné Hoře založený v roce 1947. Ten poskytoval zájemcům studium teologie a připravoval je prakticky na povolání kazatele. Ústav zde byl pro všechny zájemce z řad křesťanů bez ohledu na příslušnost ke konkrétní církvi, navíc přijímal studenty ze Slovenska, Polska i dalších slovanských zemí. Komunisté tuto unikátní školu zrušili v roce 1950, kdy si stát v novém zákoně o církvích přisvojil výhradní právo vzdělávat budoucí duchovní.

Co se stalo po listopadu 1989?

Krátce po revoluci (1. září 1990) vznikl Teologický seminář Církve bratrské (TSCB). Ten měl připravovat kazatele a další pracovníky v církvích v pětiletém dálkovém studiu. Nicméně už za necelý rok (1. srpna 1991) zařadilo Ministerstvo školství seminář do sítě škol v ČR, a tak vzniklo státem uznané čtyřleté denní studium.

Jak se tehdy učilo?

Velkým problémem byl po revoluci nedostatek učebnic. Na trhu chyběla česká teologická literatura a vhodné vzdělávací pomůcky. Škola bojovala i s nedostatkem prostor vhodných pro výuku. Teprve za tři roky mohl nastoupit první učitel na plný úvazek.

Prvním základem pro výuku dálkového studia se staly kurzy Bible Education by Extension (BEE), převzaté od misijní organizace Entrust. Ta působila prostřednictvím vzdělávání na území České republiky již za dob totality. Hlavním spolupracovníkem a vedoucím dálkového studia byl Marshall Brown, PhD.

Otevřela CB školu i jiným církvím?

Seminář od počátku přijímal uchazeče ze všech evangelikálních denominací. Proto se zřizovatel rozhodl jej k 1. září 1993 přejmenovat na Evangelikální teologický seminář (ETS).

Kde všude se učilo?

Na začátku se vyučovalo v pronajatých prostorách sboru Církve bratrské v Praze 1. Jak se seminář vyvíjel, narazil zde na malý počet učeben pro studenty, chyběly místnosti pro učitele i administrativní pracovníky. Nebylo možné zde umístit knihovnu, ke studiu tolik důležitou, a v neposlední řadě bylo potřeba začít některé studenty ubytovávat. Vedení semináře se tak rozhodlo pro stavbu vlastní budovy o čtyřech podlažích, ve kterých využívá od září 1999 celkem 954 metrů čtverečních plochy. Budova je součástí komunitního centra Chvaly v Praze 9 – Horní Počernice.

Kdo stál v čele školy?

 • 1990 – 1996: Miloslav Jech
 • 1996 – 1998: Mgr. David Javornický, Th.D.
 • 1998 – 2000: Karel Taschner, Th.D.
 • 2000 – 2001: ThDr. Pavel Černý, Th.D. (po dobu studijního pobytu K. Taschnera v USA)
 • 2001 – 2007: Karel Taschner, Th.D.
 • 2007 – 2017: Jan Valeš, Th.D.
 • od roku 2017: Ing. Miloš Poborský

Podrobně o historii školy můžete číst ve výročním čísle školního časopisu Dynamis, který vyšel v červnu 2021 ke 30. výročí založení školy.