Osoba :: Mgr. Marek Macák

Profil

Své vzdělání získal na UK filozofické fakultě v oboru psychologie - specializace klinická a výzkumně-teoretická v roce 2009. Pracuje na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN. Mezi jeho odborné zájmy patří Rorschach a projektivní diagnostika nebo psychoterapeutická metateorie (mj. narativní a hermeneutické přístupy).

Na ETS učí od roku 2009, ale již v předchozích letech spolupracoval na výuce předmětů pastoračních i psychologických.

Proč předmět Pastorační směry 1 právě na ETS? Tak trochu o všech platí že, zkoumáme a učíme se vidět, jak může v naší službě Kristu psychologie kráčet ruku v ruce s naším křesťanstvím. A protože psychologické poznání je pro církev důležité a není vždy jednoduché zaujmout k němu zdravý postoj. Protože pastorace patří do církve tak jako černé pruhy patří na zebru.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Pastorační směry 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: dálková
ZO 2009/2010 :: denní
Integrace teologie a psychologie ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
Úvod do psychologie ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2014/2015 :: dálková
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2012/2013 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
Psychologie osobnosti 1 LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: denní
LO 2012/2013 :: denní
LO 2012/2013 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
Pastorační směry 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
LO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: dálková
LO 2013/2014 :: denní
ZO 2013/2014 :: ---
LO 2011/2012 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
ZO 2010/2011 :: dálková
LO 2009/2010 :: denní
LO 2007/2008 :: dálková
Psychologie osobnosti 2 ZO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
Psychologie osobnosti 3 LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
Pastorace manželství a rodiny ZO 2015/2016 :: ---
Psaní absolventské práce 1 LO 2017/2018 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: denní
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2010/2011 :: dálková
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
Psaní absolventské práce 2 LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2014/2015 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
LO 2011/2012 :: denní
LO 2010/2011 :: denní
LO 2010/2011 :: dálková
LO 2009/2010 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
Psaní absolventské práce 4 LO 2017/2018 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
LO 2012/2013 :: dálková
LO 2012/2013 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
LO 2010/2011 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
Psaní absolventské práce 3 LO 2017/2018 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
ZO 2012/2013 :: dálková
ZO 2012/2013 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2010/2011 :: dálková
Psaní bakalářské práce 1 LO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
Psaní bakalářské práce 2 LO 2014/2015 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
LO 2010/2011 :: denní
Psaní bakalářské práce 3 ZO 2012/2013 :: denní
Psaní bakalářské práce 4 LO 2012/2013 :: denní
Psaní bakalářské práce 5 ZO 2013/2014 :: denní
Psaní bakalářské práce 6 LO 2013/2014 :: denní
Úvod do psychologie osobnosti LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
Supervize pro kazatele ZO 2016/2017 :: ---
Psychologie osobnosti LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
Příprava absolventské práce LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 1 ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 2 LO 2018/2019 :: denní

Mentorovaní studenti

Jarmila Dalhaus
Jiřina Drážková
Romana Fléglová
Vladimír Hubka
Monika Kolmanová, DiS.
Barbora Krátká
Zuzana Kyjovská
Daniel Litvan
Iva Minářová, DiS.
Mgr. Klára Mrázová, DiS.
Blanka Novotná
Ilona Petrová, DiS.
Silvie Plevová
Petra Růžičková, DiS.
Martina Sálová, DiS.
Klára Svatošová
Věra Vernerová, DiS.

Účast na projektech

Integrace teologie a psychologie v předmětu Pastorační směry
Konverze - základní křesťanská zkušenost

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184