Mgr. Jitka Schlichtsová

Magisterské vzdělání v oboru učitelství etiky, náboženství a filozofie pro SŠ na Husitské teologické fakultě UK zakončila v roce 2013 diplomovou prací na téma Výchova a vzdělání v hnutí Haré Kršna. V současnosti je doktorandkou filosofie náboženství na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty UK. V disertačním projektu se věnuje otázce domácího vzdělávání dětí v náboženských komunitách.

Po celou dobu svého studia se zajímá zejména o českou, ale i světovou současnou náboženskou scénu, role a postavení dětí v náboženských společnostech, mechanismy vzniku a rozvoje nových náboženských hnutí a jejich vztahu ke společnosti a  o poradenství v této oblasti. Jejím dlouhodobým cílem je zejména zprostředkovávání informací o činnosti náboženských společností veřejnosti, proto se podílí také na osvětové a popularizační činnosti v oboru.

Od roku 2011 spolupracuje na vydávání religionistického čtvrtletníku o současné náboženské scéně Dingir a je členkou jeho redakční rady. Je stálou redaktorkou webového portálu Náboženský infoservis. Své texty publikuje také v dalších odborných a profesních periodicích, které se věnují otázkám pedagogiky, psychologie a sociologie.

Od roku 2020 je členkou Společnosti pro studium sekt a nových náboženství. Na ETS vyučuje od roku 2020.

Vydané odborné práce:

  • Výchova a vzdělání v hnutí Haré Kršna. Praha, 2013. Diplomová práce. HTF UK.
  • Before and after of the Gurukula phenomenon. Central European Journal for Contemporary Religion: CEJCR. Praha: Karolinum, 2018, 2(1).
  • Doma, nebo ve škole? Principy a východiska vzdělání v hnutí Haré Kršna. In: DOJČÁR, Martin. Alternatívna religiozita a vzdelávanie. Trnava: Trnavská univerzita, 2020, s. 51-75.

Výběr z časopisu Dingir:

Výběr z online médií:

Vyučované předměty