PhDr. Pavla Cimlerová

Vystudovala jednooborovou psychologii na UK FF v roce 1982 a postgraduální studium na Psychoterapeutické fakultě v Praze v roce 1994. Od roku 1990 pracovala jako ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Mělníce, od roku 2005 pracuje jako zástupkyně ředitelky PPP středočeského kraje. Soudní znalkyně v oboru psychologie.

Na ETS působí od roku 1994 jako osvědčený a oblíbený pedagog.

Ve výuce se soustředím na psychologické aspekty péče o člověka s důrazem na spiritualitu a propojení výuky s vlastní osobní sebereflexí. Psychologie je na ETS potřeba proto, že pomáhá nahlédnout do vnitřního života člověka, porozumět mu a pochopit souvislosti mezi psychosociálním, biologickým a duchovním rozměrem každého člověka. Tím se stává pro teologii a pastoraci velmi inspirativní.

Publikační činnost:

Vyučované předměty