Jakub Janoch Zkušenost studenta s online výukou

2021-03-08

Jakube, jak jsi přišel na ETS?

Loni koncem května jsem se rozhodoval pro studium teologie a Evangelikální teologický seminář byl pro mě celkem jasnou volbou. Do prvního ročníku jsem nicméně vstupoval s pocitem nejistoty. Nepocházím totiž z věřící rodiny – uvěřil jsem teprve před čtyřmi lety. Obával jsem se, že mí spolužáci budou mnohem dál a já budu ve všem zaostávat. Hned první den jsem však viděl, že mezi takovými lidmi, jací na ETS jsou, mi bude opravdu dobře. Kolektiv našeho prvního ročníku, ale konečně i celé školy je opravdovým požehnáním. Je ohromující vidět, jak Bůh pracuje v životech každého z nás a prohlubuje naše vzájemné vztahy.

Uplynulý rok byl poznamenán Covidovými opatřeními. Jak jsi to zvládnul?

Po přechodu do distanční výuky přestalo být nadále možné trávit společné chvíle v učebnách. Dost mě to zlomilo, setkávání se studenty mi dost chybělo. Obával jsem se, že výuka přes online platformy mě nebude dostatečně motivovat, abych pokračoval ve studiu. Byly to však zase vztahy mezi námi, které mě ohromně povzbudily – s nadějí ve svém srdci, že se nakonec znovu shledáme, a s vírou v Boží svrchovanost nad současnou situací, jsem znovu nabyl sil a chuť pokračovat.

Ačkoliv jsme byli v obtížné situaci a mnohdy bylo těžké vidět byť i jen jiskřičku světla, bylo to právě studium, co ve mně zapalovalo novou a hlubší radost ze čtení Bible. Mezi jinými předměty mi byl zejména Úvod do Nového zákona ohromnou pomocí. ETS mi dala sílu distanční výukou projít –jednak skrze vyučované předměty, ale také díky otevřenosti jednotlivých vyučujících. Neustále jsem si připomínal podstatnou pravdu, a sice že nejsou žádná omezení ani nic viditelného ani neviditelného, co by zpřetrhalo vztah mezi námi a Bohem, který je s námi ve všem, co děláme, a který nám dává sílu.

Byla to i jedna z věcí, za které jsem se modlil – aby nám všem, jak studentům, tak učitelům, Bůh připomínal, že s Ním není nic nemožné, a že jakkoli se nám zdála tato situace náročná, On je nad ní. Díky tomu můžeme do každého dnes vstoupit s vírou, že žádné utrpení ani bolest netrvá věčně. Když hledáme Boží tvář, On nás posiluje a dává milost obstát. Jsem vděčný, že jsem mohl první ročník úspěšně uzavřít a nadto jsem získal novou zkušenost s Bohem.

Ptal se Libor Duchek

Jakub Janoch, DiS.