Příběhy absolventů

Z jedné strany lze sice atraktivně představit zajímavý studijní program školy, o smyslu existence školy ale nakonec rozhoduje uplatnění absolventů.

V Církvi bratrské, která ETS zřizuje, je dnes např. více než polovina kazatelů v aktivní službě našimi absolventy. Další jsou zapojeni do pastorace, slouží ve staršovstvech sborů a v mnoha dalších službách.

Naše absolventy, kterých je za 30 let existence školy několik stovek, však naleznete na řadě dalších důležitých míst – v řadě dalších církví, i ve společnosti. S životními příběhy některých z nich se můžete seznámit.

Mgr. Štěpánka Paluchníková

Studovala Pastorační a sociální práci na ETS. Pokračovala na ETF UK v Praze v Bc. programu Teologie křesťanských tradic a Mgr. se zaměřením na systematickou teologii, religionistiku a etiku. Za bakalářskou i magisterskou práci získala děkanskou i rektorskou cenu. Ve sboru v Poděbradech působí jako pastorační asistentka. Je provdaná na kazatele CB Pavla Paluchníka. Mají spolu tři děti. Na ETS začíná učit systematickou teologii a pastorační dovednosti.

Laura Makšiová

Lauri si dala roční pauzu ve studiu na VŠ a strávila u nás rok v programu Black Bridge v pastoračním zaměření. V rozhovoru nabízí upřímný pohled do zákulisí ETS, např. na vztahy s učiteli či spolubydlícími. Mluví o tom, co se za jediný rok ve škole naučila a jak studium na ETS ovlivnilo její další cestu.

Mgr. Petr Fulier, DiS.

Absolvent ETS v oboru sociální práce. Dnes psychoterapeut se soukromou praxí, kouč, supervizor, lektor. V rozhovoru odpovídá např. otázky, které se týkají vlivu křesťanské víry na proces uzdravování psychické nemoci. Má v tomto směru i konkrétní doporučení pro vedoucí (v mládeži).

Bc. Kateřina Caklová, DiS., SEP

Poradkyně v oblasti traumatu, psychosomatická a pastorační poradkyně. Při práci na jednotce intenzivní péče popáleninové medicíny, si začala uvědomovat, jak veliký vliv má psychika na život a zotavovací proces pacienta. Začala se zajímat o psychosomatiku…

Eva Malá, DiS.

Sociální pracovnice a koodinátorka dobrovolníků v ADRA. Covidová pandemie jí přinesla nejen pauzu ve studiu, ale také rostoucí potřebu paliativní péče. K práci s lidmi ji inspirovala maminka. Pracuje mimo jiné s tématem traumatu a zpívá v Maranatha Gospel Choir.

Bc. Jiří Jedlička, DiS.

Pokřtěn v 19 letech v učednickém hnutí vždy měl silný zápal pro misii a osobní růst v Pánu. Na ETS studoval dálkovou formou v letech 2009 – 2013 Pastorační a sociální práci.

Jakub Janoch

Studium během pandemie z pohledu studenta. Žádné omezení nepřetrhne náš vztah - jak jsem udělal zkušenost s Bohem na nečekaném místě.

Bc. Jan Adamec, DiS.

Byl přijat na tři vysoké školy, ale přesto si vybral ETS. Studoval v letech 2017 – 2021. Rozhovor s ním byl veden ve 2. ročníku.

Łukasz Firla

Studoval ETS v letech 1999-2002. Hrál v několika punkových kapelách s cílem přinést do tohoto alternativního prostředí evangelium. Žije s manželkou v Bogotě v Kolumbii, deset let je misionářem v Kurdistánu, kam pravidelně jezdí.

Ervin Mittelmann, DiS.

ETS absolvoval v r. 2010. Sloužil na dvou sborech, pak založil sbor CB Mozaika v Košicích, kde žije s manželkou a dvěma dcerami. Lektor, tlumočník do znakové řeči, Ervin je po léta roky nadšený osobou a dílem Ježíše Krista.

Petr Coufal, M.Div.

ETS absolvoval s vyznamenáním v r. 1997, ve studiích pokračoval na TCMI. Vedl mládež, osm let byl vedoucím Odboru mládeže BJB Od r. 2006 vede sboj BJB v Olomouci. S manželkou Janou mají tři děti.