Pastorace na ETS se představuje

2010-01-14

Pastoraci je možné na ETS studovat od roku 1995. Uplynulá léta přinesla řadu zkušeností, hledání nových cest i osvědčená řešení.

Pastorace je obor práce s lidmi, který vyrůstá z dvoutisícileté tradice křesťanské péče o lidi. Její základ a východiska jsou teologická, metody a přístupy zahrnují poznatky dalších oborů péče o lidi, např. psychologie.

Protože je základem biblická antropologie a z ní vycházející základní přístup k člověku, jeho potřebám a formulaci jeho problémů a cestě k východiskům, jsou absolventi připraveni pro práci v kterékoli sféře společnosti. Etický rámec, zaměření a cíle práce s potřebnými lidmi jsou konzistentní s rámcem křesťanské duchovní a praktické pomoci lidem. Studenti jsou navíc seznámeni s etickým kodexem používaným v sekulárním prostředí a jsou připraveni jej respektovat a pracovat v jeho mezích v dalších institucích ve společnosti.

Vybrané definice pastorace:

Služba duchovní péče neboli pastorace sestává z pomoci poskytované ustanovenými křesťanskými pracovníky nasměrované na uzdravení, podporu, vedení a usmíření osob, jejichž těžkosti se vytvořily v kontextu pro ně významných otázek a zájmů. (Clebsch and Jaekle, Pastoral Care in Historical Perspective, Jason Aronsun, 1975.)

Pastorační péče a poradenství zahrnují individuální vztahy nebo vztahy v malé skupině, které umožňují uzdravující uschopnění v jednotlivcích a jejich vztazích. Patorační péče je široká, inkluzívní služba vzájemného uzdravení a růstu v rámci společenství a komunity. (Howerd Clinebel, Basic Types of Pastoral Care and Counseling, Abingdon Press, 1984.)

ETS se v dnešní době přiklání k pojetí pastorace, která byla započata v 50tých letech minulého století lidmi jako Carter, Narramore nebo Clinebel, Collins a dalšími. Ti usilovali o udržení spojení s vývojem v oblasti dalších oborů péče o lidi jako je psychologie s pomocí integračního modelu teologie a psychologie. Další, jako zejména Clebsch, Jaekle, T. Oden nebo R. Roberts pomohli navázat na celou historii křesťanské práce s lidmi.

Studium pastorace začíná praktickými dovednostmi a sebezkušeností v předmětu Pastorační dovednosti 1. Na to navazuje základní teoretický přehled Pastorační směry 1. Závěrem je Pastorace 1.  Posledním krokem je provázení vlastní pastorace studentů v předmětu Pastorační praktikum 1.

Studium pastorace je obsaženo především v oboru Teologická a pastorační činnost - pastorační zaměření, v kombinaci se sociální prací v oboru Pastorační a sociální práce, studovat ji mohou Sboroví pracovníci a čátečně také studenti oboru Teologická a pastorační činnost. Díky nabídce kurzů pro veřejnost je možné, aby vybrané kurzy studoval na ETS kdokoliv.