Petr Coufal Svým životem píšu 29. kapitolu Skutků

2016-09-20

Z jaké rodiny pocházíš?

Pocházím z věřící rodiny. Tatínek evangelík, maminka baptistka. Dědeček byl kazatelem v ČCE, CB i BJB, takže jsem měl ekumenické kořeny.

Jak jsi uvěřil?

Moje hledání Boha bylo velice usnadněno upřímnou a opravdovou vírou rodičů, čtyř starších sourozenců i širší rodiny. Evangeliu jsem jasně rozuměl, a svůj život jsem Kristu vydal v sedmi letech. Bylo to po evangelizačním večeru v Církvi bratrské v Olomouci, kde mě můj otec vedl k pokání a modlitbě přijetí Pána Ježíše Krista.

Co tě vedlo k rozhodnutí studovat na ETS?

V šestnácti letech jsem prožil jasné Boží povolání ke studiu Božího slova, službě mládeži a následně kázání evangelia. Rozhodoval jsem se mezi ETF a ETS. Doufal jsem, že rozhodnou přijímačky, ale vzali na mě na obě školy. V září jsem obě školy obešel, rozhodlo rodinné prostředí a jasné evangelikální vyučování a duchovní vedení na ETS.

Máš nějakou vzpomínku na ETS, o kterou by ses s námi podělil?

Vzpomínek je mnoho. Jsou to vzpomínky na vyučující kteří mě formovali, na studenty napříč ročníky, se kterými jsme tvořili „pražskou rodinu“. Velmi vzácné jsou vzpomínky na různá společenství, která jsem zvlášť první semestr s chutí navštěvoval. Po prvním semestru mi ale vysvědčení ukázalo, že kromě programů každý večer v nějakém sboru má být mou prioritou úspěšné zvládnutí studia.

Rád vzpomínám i na cesty vlakem, které jsem často využíval k rozhovorům o Bohu. Cestující neměli kam utéct…

Tušil jsi, co bys chtěl po dokončení ETS dělat?

Uvažoval jsem o službě kazatele v BJB. V posledním ročníku se nově otevřelo místo vedoucího odboru mládeže BJB. Před absolutoriem jsem byl zvolen na tuto tehdy neplacenou funkci. Šel jsem do toho naplno a začal jsem si shánět sponzory. Pán Bůh otevřel cestu, po 4 měsících na pracovním úřadě jsem do této služby vstoupil a z Boží milosti ji 8 let dělal.

Jakou službu máš v církvi dnes?

Skoro šestnáct let jsem kazatelem v olomouckém sboru baptistů. Tato služba není vždy jednoduchá, ale z Boží milosti mi přináší také velkou radost a naplnění.

Která je tvá oblíbená kniha Bible a proč?

Mám velice rád knihu Skutků apoštolů. Rád sleduji radosti a zápasy první církve. Je pro mě inspirací. Včetně 29 kapitoly, kterou tvoříme…

Jak se promítlo to co ses naučil na ETS ve tvém životě a službě?

Na ETS jsem si oblíbil teologii, rozhodl jsem se ve studiu pokračovat. Dalších sedm let jsem studoval praktickou teologii na Institutu pro biblická studia TCM v Rakousku, souběžně při práci s mládeží.

Jak jsi se seznámil s manželkou?

Na konferenci mládeží BJB, CB a KřSb v Litomyšli jsem spolu se sestrou „Agnes“ z CB Pardubice sloužil přímluvami po večerní evangelizační výzvě. Tam přeskočila jiskra, a za pár měsíců jsme měli první rande. Jsme spolu už 13 let, jsme Pánu vděční jeden za druhého, náš vztah a tři krásné děti.

Co bys rád vzkázal dnešním studentům ETS?

Využijte tento vzácný čas, už se nikdy nevrátí. Vyučující, duchovní a rodinná atmosféra na ETS mi hodně pomohli při přípravě na službu. Studium a ETS vřele doporučuji všem, kteří to se službou Pánu a církvi myslí opravdově.

Ptala se Rút Dvořáková

Petr Coufal, M.Div.