Praxis

Praxe je integrální součástí studia.

Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání a službu. Praxe navazuje na odbornou výuku a reflektuje strukturu učebního plánu s jeho třemi vzájemně provázanými součástmi - teologií, pastorací a sociální prací.

Reflexe zkušeností z praxe je součástí výuky některých předmětů. Např. ve studijním programu pastorační a sociální práce jde především o předmět Sociální práce: teorie a metody 1 až 4. Rozsah a kvalita odborné praxe se řídí Minimálními standardy Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Jednotlivé předměty praxe najdete pod příslušnými odbornými katedrami, které jsou garanty kvality praxe.

Vedoucí katedry

Mgr. Dana Staňková, DiS.

Členové katedry

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Ing. Petr Geldner
Mgr. Monika Havlíčková
Mgr. Barbora Kulawiaková
Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
Mgr. Štěpánka Paluchníková
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.
Bc. Natálie Rejková

Předměty katedry