Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (1)

03 Feb 14:30 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost