Pastorační dovednosti 1 [TPČ-P+PSP] (9)

01 Dec 10:30 – 12:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost